Stendig werkt aan gedragsverandering.

Gedragsverandering heeft de afgelopen tijd een brede ontwikkeling doorgemaakt. Waar het tien jaar geleden nog voornamelijk binnen de gezondheidszorg belegd was – gedragspsychologen werkten vooral in opvoedkunde en in biologisch onderzoek – is het inmiddels een volwassen kennisgebied. 

Stendig draagt actief bij aan deze ontwikkeling. We waren een van de eerste bureaus die zich helemaal toespitsen op het veranderen van gedrag en de toepassing binnen commerciële organisaties. Van campagnes en andere communicatie-uitingen tot advies op strategie- en beleidsniveau, overal zijn er kansen om vanuit gedragsverandering verbeteringen door te voeren.

Gedragsverandering kent verschillende vormen

Wij zien gedragsverandering als een expertise die kennis put uit wetenschappelijke onderzoek over marketing, communicatie en veranderkunde. De menselijke kant van de organisatie, gedrag in organisaties en competentiemanagement staan bij ons centraal. 

Hieronder schetsen we een viertal onderwerpen waar we vaak mee werken. Bedoeld als vertrekpunt voor organisaties die kennis willen maken met de mogelijkheden die gedragsverandering biedt.

Meer weten? Neem hier contact met ons op!

“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”

Jim Rohn.  

Boosting.

‘Nudging’ ken je wellicht. Veelal creatieve ‘duwtjes’ in de richting van gewenst gedrag. Een mooie benadering in onze ogen; in de praktijk vooral wenselijk benut om korte-termijn gedrag te sturen. Structurele verandering, voor de lange termijn vereist echter een andere aanpak: boosting. Boosting gaat uit van het vertrouwen dat mensen zelf in staat stelt om de juiste keuzes te maken en te leren. Om zo bij te dragen aan talentontwikkeling, teamontwikkeling en zelfsturing. Kortom, cultuurverandering en organisatieverandering vanuit vertrouwen. 

Self-persuasion.

Self-persuasion, in goed Nederlands ‘zelfovertuiging’, gaat uit van de klassiek psychologische gedachte dat we graag in control zijn, niet graag beïnvloed worden en onze autonomie beschermen. We benutten deze techniek in dialoogvorm – onder anderen op onze Stendig-bank – en in enquêtes. Denk aan vragen zoals “welke voordelen heb je ervaren?” en “waarom is dit idee een goed idee?”. Vragen die er voor zorgen dat in een gesprek of onderzoek verschillende perspectieven worden besproken. Een goede stap om bijvoorbeeld weerstand tegen verandering weg te nemen en als draagkracht vergroten of het creëren van draagvlak je doel is.  

Cultuurverandering.

Hoe formuleer je organisatiedoelen en de organisatieverandering op een dusdanige manier dat medewerkers en collega’s in beweging komen? Door doelen te formuleren als leerdoelen (in plaats van de meer gebruikelijke prestatiedoelen). Het creëren van een lerende cultuur is de basis voor talentontwikkeling, teamontwikkeling en dus cultuurverandering binnen je organisatie. Durf dus te praten over fouten, een eilandjescultuur aan te pakken, te experimenteren met nieuwe kennis en te leren innoveren.

Omgevingspsychologie.

Zowel de sociale als fysieke omgeving heeft veel invloed op ons gedrag. Veel meer dan we ons realiseren of willen toegeven. Hoe wij ons gedragen is als het ware door onze omgeving goedgekeurd. Wil je gedrag veranderen en effectief communiceren, neem dan altijd de context van je toehoorder mee. Of we kuddedieren zijn staat ter discussie, sociale dieren zijn we in ieder geval.

Stendig werkte onder andere voor