Thema’s

Stendig is acties op verschillende thema’s. We lichten er hier een aantal uit.

Sociale innovatie.

Wat drijft succesvolle innovatie? Is dat technologie of zijn het juist mensen en hun behoeften die de grootste impact maken? Bij Stendig geloven we dat je innovatie kan stimuleren door in te zetten op gedrag. We noemen dat ‘sociale innovatie’.

> Lees verder

Competentie-ontwikkeling.

Door gericht naar competenties te kijken en trainingen te zien als een van de mogelijk te volgen interventies, integreren we nieuwe kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk van jouw mensen.

> Lees verder

Overheids-communicatie.

Stendig is een bureau voor overheidscommunicatie, met expertise op het gebied van gedrags- en cultuurverandering, strategie en ontwikkeling. We kijken naar motivatie, patronen en beleving. 

> Lees verder

Gedragsverandering.

Gedragsverandering heeft de afgelopen tijd een brede ontwikkeling doorgemaakt. Stendig draagt actief bij aan deze ontwikkeling. De menselijke kant van de organisatie stellen we hier altijd bij centraal.

> Lees verder