Wij zijn een bureau voor overheidscommunicatie.

Moderne overheidsorganisaties werken met experts en bureaus. En van die experts en bureaus mag je als overheid tegenwoordig best wat verwachten. Zoals in verbinding staan met de maatschappij, inzicht verschaffen in ontwikkelingen en drijfveren van burgers en advies geven over overheidscommunicatie op basis van kennis en kunde.

Stendig is een bureau voor overheidscommunicatie, met expertise op het gebied van gedrags- en cultuurverandering, strategie en ontwikkeling. We kijken naar motivatie, patronen en beleving. We adviseren op opgavegericht werken het bereiken van (lastige) doelgroepen en het begeleiden en betrekken van je medewerkers en burgers.

Overheidscommunicatie met een ondernemende visie

We werken op een manier zoals weinig bureaus dat doen: met een ondernemende bril, met kennis van gedrag en verandering. Van management en directie tot werkgroep, we ondersteunen daar waar we nodig zijn. En we dragen onze kennis en manier van werken graag over, zodat je een volgend traject zelf kunnen oppakken.

Wij zijn in te huren als interim communicatieadviseurs, projectondersteuners en -leiders én eventmanagers en sprekers. Op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.  

“Het is van belang dat de overheid in haar beleid uitgaat van reële veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken en wat ze op dit gebied aankunnen.”

 WRR-rapport – Met kennis van gedrag beleid maken.   

Interim ondersteuning.

Bij Stendig hebben we adviseurs in huis die jouw organisatie ondersteunen. Ook voor een langere tijd of voor een vaststaande periode. We brengen onze specifieke kennis en ervaring dan in huis en ondersteunen in de communicatie waar nodig. We schakelen snel in een complexe bestuurlijke omgeving en adviseren over interne en externe overheidscommunicatie. Tijdelijke invulling tijdens een zwangerschapsverlof of sollicitatieprocedure, wij ondersteunen graag als interim communicatieadviseur.

Lees meer

Projectmatig werken.

Mogelijk is de aanleiding, ambitie en misschien de boodschap al wel helder; onduidelijk is nog hoe het concept het beste onder de aandacht te brengen is en hoe draagvlak gecreëerd gaat worden (zowel intern als extern). Wij adviseren over de manier waarop overheidscommunicatie bijdraagt aan doelstellingen en organiseren publiekscampagnes. We maken communicatie heel praktisch in deze rol. In het kader van projectondersteuning zijn we in te huren als lid van een projectteam en als projectleider.

Lees meer

Optimalisatie.

Soms heb je het gevoel dat er meer zit in een communicatiecampagne dan dat er uit komt. Resultaten en reacties zijn overwegend positief maar nog niet waar je ze hebben wil. Draagvlak lijkt te ontbreken. Wij begeleiden het proces van doorpakken en zoeken naar verbeteringen in de ontwikkelde communicatie-uitingen en -vormen. We formuleren een overzicht van doelen en koppelen deze aan concreet gedrag. Zo weet je waar je aan kunt scherpen en waar verander-potentieel ligt.

Kennisoverdracht.

Bij Stendig geloven we in events en bijeenkomsten. Zoals een kick off, themamiddag, heidag of bewonersbijeenkomst. We brengen mensen bij elkaar, leiden een dialoog of begeleiden werksessies. Vanuit Stendig hebben we een groot netwerk van sprekers, dagvoorzitters en gespreksleiders. Events en bijeenkomsten organiseren we in samenwerking met sprekersbureau De Nieuwe Rede.

Stendig werkte onder andere voor