Interim kwartiermaken: ondersteuning waar nodig.

Moderne organisaties werken met de mensen die ze hebben en nemen niet voor elke losse klus of taak iemand aan. Voor dergelijke klussen, wil je gerichte ondersteuning op interimbasis. Stendig biedt dit.

Onze kennis en inzet is een aanvulling op projecten en biedt vernieuwing binnen je organisatie. Wij kijken naar motivatie, patronen, veranderingen en communicatie op een manier zoals weinig organisaties of bureaus dat doen: door een ondernemende bril, met kennis van gedrag en verandering.

Binnen een lopend project nemen wij een ondersteunende rol taak over: van conceptueel meedenken tot monitoring en projectleiding. Of van ontwikkeling binnen een projectteam tot het interviewen van de doelgroep. We ondersteunen bij communicatie- of profileringsvraagstukken, waar belangrijk is goed aan te sluiten bij een doelgroep. Zowel op strategisch als operationeel niveau.

Bijzondere tijden, passend advies.

In tijden van veel thuiswerken, social distancing, onzekerheid en financiële druk heb je als organisatie veel aan je hoofd. We hebben daarom twee diensten opgezet die juist in deze tijden helpen om kansen te benutten en een stap verder te zetten. Thuiswerken betekent niet stilzitten. En anderhalve meter afstand hoeft geen belemmering te zijn.

 

Ontwikkeling op afstand.

Iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie van (deels) thuiswerken. Je kijkt anders naar doelen, collega’s en communicatie. En misschien ook wel naar je eigen ontwikkeling. Kun je daar mee bezig blijven? Waar heb je nu behoefte aan? Hoe blijf je in verbinding op afstand? Door onze ervaring op het gebied van gespreksvoering en monitoring en door de combinatie van persoonlijke – en organisatieontwikkeling te benutten, zorgen wij dat iedereen zich gehoord, begrepen en betrokken voelt.

Social distancing binnen je organisatie.

De maatregelen zijn bekend en we willen ons allemaal inzetten voor het voorkomen van verspreiding van het virus. Toch is de 1.5 meter organisatie niet eenvoudig te introduceren. Praktische zaken dienen geregeld te worden, evenals dat er ruimte moet zijn voor de persoonlijke beleving en vragen van medewerkers. Wij schrijven, met de bril van een gedragsdeskundige, de benodigde strategie en communicatie om de 1.5 meter organisatie te introduceren en borgen.

Onze doorlopende diensten.

Projectondersteuning.

Binnen communicatie- of profileringsvraagstukken is het belangrijk goed aan te sluiten bij je doelgroep. Communicatie stuurt op gedrag; of het nu gaat om een publiekscampagne of coorporate communicatiestrategie. Inzicht in wat je op welke manier vraag van je doelgroep is cruciaal om effect te bereiken. 

Wij ontwerpen strategische communicatie of zetten bestaande plannen neer in de dagelijkse praktijk.

Analyse van bestaande diensten.

Een goede analyse en onderbouwing van je dienst is nodig. Bijvoorbeeld om een certificering of subsidie binnen te halen, om een nieuw marktsegment te benaderen of om te leren waar de aansluiting met de doelgroep beter kan. Via een stapsgewijze analyse maken we inzichtelijk hoe jouw dienst werkt op gedragsniveau. We onderbouwen je dienst in een maatschappelijk kader, formuleren een overzicht van doelen en koppelen deze aan concreet gedrag. Zo weet je waar je kunt scherpen, hoe je aansluit bij je nieuwe doelgroep of waar je échte verander-potentieel ligt.

Tender- en offertetrajecten.

Als marktpartij wil je een sluitende aanbieding doen op een tender of offerte-uitvraag. De probleemstelling vertalen naar feitelijke handelingen en vragen over het beoogde effect, bereik en meetbaarheid blijven uitdagend. Met kennis van gedrag maak je diensten echt SMART en wordt het beoogde resultaat van je aanbod beter gekwantificeerd. Zo is jouw aanbod onderscheidend van concurrenten en inzichtelijk voor de potentiële opdrachtgever.

Events en bijeenkomsten.

Bij Stendig geloven we in events en bijeenkomsten. Zoals een kick off, een themamiddag of een heidag. Want maak je er iets van, dan breng je mensen bij elkaar, gaan ze in gesprek en krijgen ze informatie en handvatten. En zorg je voor een positieve associatie met jouw traject. We hebben een aardig netwerk van sprekers, dagvoorzitters en gespreksleiders.

Events en bijeenkomsten organiseren we in samenwerking met sprekersbureau De Nieuwe Rede.