Gedrag in organisaties.

De waarde die je als organisatie biedt, komt voort uit wat mensen doen en hoe ze dit doen. In een landschap waar verandering en vernieuwing aan de orde van de dag zijn, zien we organisaties vasthouden aan oude patronen en onvoldoende naar zichzelf kijken.

Bij Stendig werken we vanuit een duidelijke en eigentijdse visie op verandering: verbeteren wat je doet en aanleren wat er ontbreekt. Kortom: leer al doende. We streven naar een balans tussen de menselijke en structurele kant van je organisatie. Dit zorgt voor meer groei, betere samenwerking en een toekomstbestendige organisatie.

We bieden interim gedragsadvies en gerichte projectondersteuning, wat wil zeggen; we geven je houvast op de momenten waarop je dat nodig hebt. Zo ondersteunen we je in de dagelijkse praktijk. In een periode van drie maanden zorgen we voor heldere stappen richting nieuw gedrag en gaan we met jouw mensen aan de slag.

De menskant van innovatie

Een groot revalidatiecentrum leerde bestendig innoveren. We brachten medewerkers samen en creëerden nieuwe ideeën.

Veiligheidsvoorschriften opvolgen

De brandweer wilde brandpreventie onder de aandacht brengen in de zorg. We vertelden hun verhaal en gingen met hulpverleners samenwerken aan brandveiligheid.

Profilering vanuit kernwaarden

Beleidsmedewerkers leerden weer communiceren met hun doelgroep. We bepaalden hiervoor kernwaarden, belangrijke stakeholders en communicatiedoelen.

Stendig

Met kennis over gedrags-, cultuur- en organisatieverandering leren we organisaties om dingen anders te doen. Want veranderen is te leren, daar zijn we van overtuigd.

Een passend aanbod.

Ons aanbod is er op gericht om met jouw mensen en organisatie aan de slag te gaan. Met dit aanbod sluiten we aan op datgene waar elke organisatie tegen aan loopt: het blijvend veranderen van de huidige situatie.

We hebben een onderscheid gemaakt in drie werkvormen. Lees hieronder een beschrijving van elke werkvorm. Na de link ‘in de praktijk’ is steeds een voorbeeldcase uitgewerkt, op basis van eerdere projecten.

> Op de bank.

Een open dialoog op onze Stendig-bank. Hoe zitten medewerkers in de wedstrijd? Wat motiveert ze en wat houdt ze tegen? Bank-gesprekken worden ingezet als peilstok en resulteren in hoogwaardig inzicht waar op voort te bouwen is in een verandertraject, volgens de mensen die het meemaken.

> Projectondersteuning.

Veranderen betekent stappen zetten. Sommige van deze stappen zet je van nature al als organisatie, andere stappen vragen een extra paar ogen en specifieke expertise. Met deze aanvullende blik die wij bieden ben je ervan verzekerd dat stappen die je gaat zetten echt bijdragen aan je einddoel.

> Stendig veranderen.

We zijn een vast aantal dagen kartrekker van het veranderproject en leren je mensen meteen hoe te veranderen, zodat je een volgend traject zelf kunt oppakken. Gedurende minimaal drie maanden lopen we mee, zodat we samen toewerken naar nieuw gewoontegedrag. Interim projecten zijn altijd maatwerk.

Clichés.

“Goed verhaal, maar wat gaan we nu doen?”
“Er gaat hier toch niks veranderen.”
“Ik wil geen dik rapport over hoe we vanuit onze visie moeten veranderen.”
“Ik heb mijn mensen toch verteld wat ze moeten doen? Maar er verandert niets.”
“Jullie zijn al het vijfde project over innovatie, moet ik nu weer input leveren?”

Herkenbaar?

Bovenstaande zegt niet alleen iets over hoe moeilijk het is voor organisaties om te veranderen; het zegt ook iets over het onvermogen van het consultancyvak om zelf te vernieuwen en organisaties daartoe aan te zetten.

Wij geloven dat het tijd is om het consultancyvak te veranderen en gangbare werkwijzen uit te dagen. Organisaties kunnen meer zelf dan ze denken en nodeloos externe expertise invliegen is niet meer van deze tijd. Alles veranderen of de huidige manier van werken overboord gooien is ook niet altijd nodig. Gebruik wat je hebt en bouw daarop voort.

Lees hoe we over verandering denken.

We schrijven geregeld artikelen over verandering in organisaties of de ontwikkeling van het consultancyvak. Lees ze hier.

Kader het in en laat het los.

Artikel over de zin van startup-gericht denken in grotere organisaties.

Hoe consultancy er in 2019 uit zou moeten zien.

Een artikel over de uitdaging die het consultancy-vak moet aangaan.

Hoe het organisatie-adviesvak begon met Van Gogh.

Organisatie-advies binnen en buiten de familie Van Gogh.

Ook leren veranderen?

Benieuwd naar wat we voor je kunnen doen? Stuur een email en stel je vraag. Nog geen concrete vraag, laat je dan verrassen.

Stendig werkte onder andere voor