Op de bank

Hoogwaardige gesprekken om zelf op voort te bouwen

Hoe zitten medewerkers in de wedstrijd? Vaak een belangrijke vraag om te stellen. Of je als organisatie nu aan het veranderen bent of stabiel aan de weg timmert, het is belangrijk om je te oriënteren op de beleving van medewerkers. En op de zaken die volgens hen anders of beter kunnen.

Een informele en tegelijkertijd waardevolle dialoog is niet altijd eenvoudig te realiseren. Als externe partij hebben wij de mogelijkheid om een meer open gesprek te voeren. Onze ervaring binnen verandertrajecten stelt ons in staat vanuit de menskant van veranderen te redeneren en kennis vanuit bijvoorbeeld gewoontevorming en gedragsverandering in te brengen. 

Onze Stendig-bank is ontworpen met een knipoog naar de Freudiaanse sofa en bedoeld om een goed gesprek te kunnen voeren in een comfortabele, veilige omgeving. We zijn ervaren interviewers en sterk in open gespreksvoering en aansturing op verander-thematiek.

Bank-gesprekken zijn interessant wanneer

  • Je merkt dat een verandering niet gedragen wordt en motivatie ontbreekt.
  • Je geen vat krijgt op hoe de dagelijkse praktijk er nu echt uit ziet of deze beleefd wordt.
  • Je gestructureerde hoogwaardige input wil ophalen van collega’s of medewerkers.
  • Je graag een onafhankelijke partij wil laten oordelen over een veranderthema.

Opzet

Bank-gesprekken worden ingezet als peilstok en resulteren in hoogwaardig inzicht waar op voort te bouwen is in een verandertraject, volgens de mensen die het meemaken. Vaak bieden ze voedingsbodem voor een manager om zelf de eerste stap te zetten in een verandertraject, en geven een eerste inzicht in wat er anders kan.

We plaatsen de Stendig-bank het liefst op locatie, zodat deelnemers niet hoeven te reizen voor een gesprek en we binnen het kader van de eigen organisatie blijven.

Bank-gesprekken zijn laagdrempelig en snel in te zetten, met minimale tijdsinvestering vanuit de opdrachtgever. Richtlijn is dat we per persoon of per tweetal 45 minuten in gesprek zijn. 

Wij organiseren en voeren de gesprekken. Na afloop leveren we een analyse van de gesprekken aan, inclusief advies over de verdere voortgang.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op.

Thema’s

Hieronder beschrijven we een drietal thema’s die vaker terug komen in ons werk. De opzet van de bank-gesprekken werkt goed op dergelijke verander-thema’s.

Sociale veiligheid

Het is een actueel thema onder leidinggevenden en HR-managers: sociale veiligheid in de bedrijfsomgeving. Tegelijkertijd zijn pesten, ongewenst gedrag of werken aan een positief werkklimaat moeilijk bespreekbare onderwerpen. Onze bank-gesprekken en interviews bieden de ruimte en veiligheid om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

w

Samenwerken & communiceren

Al decennia lang sturen organisaties en managers aan op samenwerking en communicatie. Toch zien we nog altijd eilandjesculturen en zet communicatie vaker niet dan wel aan tot structurele actie. We praten op de bank over zender-gericht communiceren, over motivatie en over het stellen van de juiste vragen aan de juiste collega’s.

Veiligheidscultuur

Veiligheid en bedrijfsrisico’s worden vaak ondergebracht in complexe protocollen, waarbinnen individuele medewerkers weinig persoonlijke verantwoordelijkheid voelen om deze op te volgen. Hoe stimuleer je individueel eigenaarschap? Op de bank praten we over gewoontegedrag, belonen versus straffen en regels versus risico.