Casus: Battle mee aan innovatie.

We zijn er als Nederlanders goed in: ideeën bedenken. Brainstorms, co-creatiesessies, heidagen, hackathons, you name it; vernieuwende tools om snel in samenwerking te komen tot nieuwe inspiratie en ideeën voor de toekomst. Het schort in de praktijk dan meestal ook niet aan nieuwe ideeën. Waar het wel aan schort is doorpakkend vermogen, en de know-how om deze ideeën structureel toe te passen op de bedrijfsvoering.

In opdracht van Rijndam Revalidatie – de grootste revalidatiestichting binnen de regio Rotterdam – kregen we in 2017 de opdracht om antwoord te geven op precies deze vraag. ‘Hoe krijg je de 800 medewerkers van Rijndam nu zo ver dat ze goede ideeën vasthouden en weten door te vertalen naar hun dagelijkse praktijk?’.

We ontwikkelde hiertoe de zogenaamde ‘Innovatie battle’. In een periode van 3 maanden gingen groepjes van 3-5 medewerkers gedurende maximaal 1 uur per week aan de slag om van een goed idee een werkbaar idee te maken. Einddoel was een ontwerpschets van hun product of dienst; werkbaar voor de mensen binnen de eigen organisatie.

De drie maanden bestonden uit het uitwerken van een variant van het Business-canvas-model, het doen van een marktverkenning, het geven van pitches en het zoeken van hulp in de organisatie. Tegelijk leerde deelnemers om online samen te werken, kregen ze pitchtraining en werden ze geïnterviewd over hun beleving van de battles.

Rijndam Revalidatie won in 2017 de Ipsen revalidatieprijs voor zorginnovatie.

Lees hier bijbehorend artikel.   

Hoe inspireer je 800 mensen tegelijk?

Grote groepen mensen tegelijk aan het werk zetten is arbeids- en kosten-intensief. We kozen bewust om met een kleine groep medewerkers de battles in te gaan. 10 groepen van 3-5 medewerkers konden deelnemen. Maar wat doen dan de 750 andere medewerkers? Zij kiezen met welke ideeën de battle-groepjes aan de slag gaan. Zij zijn jury in de pitchrondes. Ze worden als hulplijn ingezet en ze beoordelen de uiteindelijke ontwerpschets.

We leerden dat een dergelijke opbouw werkt. Je verandert de denkrichting van de grote groep, door met een kleine groep aan de slag te gaan en te inspireren en te laten zien wat innovatie voor Rijndam betekende.

Waarom werkt het?

  • Tijd is schaars. We vragen deelnemers maximaal 1 uur per week aan het idee te werken. Dit bootst de realiteit na en zorgt voor prioritering van taken. Deelnemers houden elkaar scherp en toetsen op het nut en de noodzaak van werkzaamheden.
  • Werken vanuit je rol. Deelnemers in de groepjes hebben nooit eerder samengewerkt aan een innovatief idee. Individueel is vooraf een voorkeursstijlen-test afgenomen. Men krijgt de opdracht vanuit de eigen rol te werken. Er ontstaat transparantie en waardering voor elkaars krachten en zwaktes.
  • Geen beperkingen. De grootste beperkingen om aan de slag te gaan met een innovatief systeem zijn tijd en geld. Tijdens de battle nemen we deze twee bezwaren tijdelijk weg (je hebt 1 uur per week en nodige kosten/uren worden tot op zekere hoogte vergoed). Dit zorgt voor vrijheid in denken en meer focus op een échte oplossing.