Relevant werk.

Lees hier meer over enkele projecten van Wesley.

Interim communicatieadvies

Sinds maart 2020 geef ik een vast aantal dagen in de week advies aan het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het Innovatieteam verbindt, versterkt en verspreidt de innovatieve kracht van onderdelen van het ministerie. Binnen JenV werk ik aan het:

 

 • vormen van een algehele communicatievisie rondom innovatie.
 • ondersteunen van communicatie van innovatieprojecten en innovatieve samenwerkingen (TNO, Politie, Defensie).
 • schrijven,redigeren en publiceren van (politiek sensitieve) content.
 • bouwen van een JenV-gedragsnetwerk.
 • beheren van diverse websites & aansturing van vormgevers en externe leveranciers.

Cultuurverandering

Rijndam Revalidatie bouwt voortdurend aan een innovatie organisatiecultuur. Nadenken over innovatie was echter vooral belegd bij de managers en afdeling innovatie. Gedurende 18 maanden richtte ik een brede procesontwikkeling in om innovatieve cultuur te stimuleren voor ~750 medewerkers over 8 locaties. Ik werkte aan het:

 

 • faciliteren van gesprekken onder medewerkers over diversiteit aan waarden, opvattingen en rollen in het innovatieproces en het opzetten van interne innovatiecompetities.
 • opzetten en begeleiden van 12 lesdagen voor een groot deel van de medewerkers (~550 deelnemers, 3 dagdelen per deelnemer).
 • ondersteunen managementteam bij het integreren van innovatie als meetbare competentie.
 • ontwerpen van een aantrekkelijke huisstijl en middelenmix voor het traject.

Beleidsadvies & communicatiecampagnes

De gemeente Deventer werkt aan de verbetering van de fiets-infrastructuur. Vanuit het landelijke kader Beter Benutten Vervolg werd ik gevraagd een drietal communicatiecampagnes op te zetten voor drie jaar om fietsen in Deventer verder te stimuleren (budget: ~175K). Ik werkte aan:

 • Het ontwikkelen van drie gedrags- en communicatiecampagnes voor bewoners van Deventer, lokale ondernemers en (festival-)bezoekers van de stad.
 • Doorvertalen van de beleidsopgave naar middelenmix, concrete acties en meetbare parameters.
 • Het organisaties van ruim 25 campagne-acties en het aansturen van betrokken partijen.
 • Het verbinden van de ruim 150 lokale ondernemers met de gemeente.
 • Het opstellen en uitvoeren van een effectueringsonderzoek.