Kader 

Gerichte inzet van spreekuren

Veranderen hoeft niet altijd een arbeidsintensief proces te zijn. In dit scenario laten we zien hoe je met inloop-spreekuren gericht medewerkers kan ondersteunen. De organisatie in kwestie wil medewerkers meer expertise laten tonen richting de markt (om een meer professionele indruk achter te laten en klanten mee te nemen in de bedrijfsvisie).

Medewerkers hebben hier nog niet veel ervaring mee. Het scenario is gebaseerd op eigen ervaringen en geanonimiseerd. Eén adviseur was 0.2 FTE aanwezig bij de klant.

Hoofddoelstelling: Ondersteun medewerkers in het gericht delen van content waarin hun professionele expertise centraal staat.

Randvoorwaarden voor dit project zijn dat medewerkers niet afgeleid worden van hun dagelijkse werk, ze wel de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en ons te laten reflecteren op zaken die extern gecommuniceerd worden. In overleg met de projectleider zijn twee werkpunten opgesteld.

1: Strategie

Er is geen gerichte contentstrategie voor medewerkers. Men weet niet goed wanneer en over welke onderwerken te communiceren. Samen met de projectleider bepalen we richtlijnen en geschikte media voor communicatie.

w

2: Content-spreekuur

Medewerkers zijn terughoudend in het communiceren over eigen vaardigheden en expertise rondom projecten. We zetten een content-spreekuur op en koppelen output terug richting de medewerkers.

Uitvoering project

1: Strategie

> We formuleerden samen met de projectleider een heldere contentstrategie. Hierbij inventariseerden we welke communicatiekanalen en (sociale) media voor de organisatie interessant zijn, wat de key-message is en hoe we willen werken aan verspreiding van informatie.

> Op basis van deze contentstrategie focussen we specifiek op welke informatie interessant is om te delen voor medewerkers (persoonlijk proces versus resultaat), projectgericht communiceren en het gericht aanspreken van bepaalde doelgroepen.

> Alle medewerkers krijgen de contentstrategie op een aantrekkelijk vormgegeven folder uitgereikt.

Resultaat: Medewerkers hebben een helder kader om hun eigen activiteiten omtrent het delen van informatie aan te spiegelen. Dit biedt een goed uitgangspunt voor de content-spreekuren.

w

2: Content-spreekuur

> Gedurende drie maanden richten we wekelijks een content-spreekuur in. Medewerkers kunnen met vragen en concepten bij ons terecht voor feedback of advies.

> Output uit het spreekuur koppelen we terug richting de hele organisatie middels een tweewekelijkse nieuwsbrief. Medewerkers leren hierdoor van elkaar. In de nieuwsbrief geven we tips & tricks over het delen van professionele content.

Resultaat: Medewerkers kunnen op een vast tijdstip in de week bij ons terecht met vragen en moeilijkheden. Daarnaast lezen ze van elkaar wat er goed en minder goed gaat.