Uit de praktijk: Bronnen en voorbeelden.

We leven in bijzondere tijden. Omstandigheden rondom het Covid-19 virus, het ‘nieuwe normaal’ en de gevolgen die beide zaken hebben voor mensen en organisaties in Nederland, vereisen innovatiekracht. Op deze pagina vind je bronnen, van webinars tot artikelen, van organisaties die bezig zijn met maatschappelijke vernieuwingen. Ze schetsen een beeld van wat sociale innovatie kan betekenen voor onze samenleving. Specifiek wordt er ingegaan op ideeën en innovaties die zich richten op jou voorbereiden op de lange termijn.

“Social innovation is innovation that is social both in its ends and its means.”

 Robin Murray – The open book of social innovation.   

Wat drijft sociale innovatie?

Wat drijft succesvolle innovatie? Is dat technologie, of zijn het juist de mensen en hun behoeften? En welk probleem lost de innovatie daadwerkelijk op? In deze driedelige webinar-masterclass leer je meer over zogenoemde ‘empathy driven innovations’.

> Lees verder

Voorkomen van misinformatie tijdens crisistijd.

De AI for Good Webinar-serie is een serie interviews en panels met vooraanstaande wetenschappers op het gebied van AI kennisontwikkeling. De serie gaat in op manieren om AI te gebruiken rondom (onder andere) Covid-19, de verspreiding van misinformatie en het terugdringen van ongelijkheid.

> Lees verder

Anna Snel: Vuca Academy. Corona as a Wicked-problem.

Anna Snel formuleert in deze 11-delige blog-overview een scherp overzicht van Corona als zogenaamd ‘Wicked problem’: een term die bijna een halve eeuw geleden bedacht werd door Horst Rittel en Melvin Webber, beide professoren aan de Berkeley University of California.

> Lees verder

Rutger Bregmans: Crisis brengt mensen dichter bij elkaar

Geheel in lijn met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ laat Bregmans in dit artikel van de Correspondent zien dat de crisis mensen juist bij elkaar brengt. Geen paniek maar samenwerken, geen cynisme maar hoop. Top als je hebt over omgaan met weerstand en gedragsverandering.

> Lees verder

Yuval Noah Harari: De keuzes die we nu maken hebben impact op de lange termijn.

In dit artikel schrijft Harari over de innovatiemanagement die nodig zal zijn om tijdelijk handige maatregelen (zoals de temperatuur van een individu monitoren) ook echt tijdelijk van aard zijn. Vertrouwen en een cultuurverandering zijn nodig, evenals het doorbreken van een eilandjescultuur. Een belangrijke keuze om te maken.

> Lees verder

EU programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie.

Dit programma (EaSI) laat zien dat sociale innovatie ook op grote schaal speelt. Dit financieringsinstrument promoot kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid en zet zit in voor sociale bescherming en betere arbeidsomstandigheden en tegen sociale uitsluiting en armoede.

> Lees verder