Zes voordelen van Stendig

Een middenweg.

Veranderprocessen daadwerkelijk implementeren is een uitdaging: top-down werkt niet meer, en bottom-up komt niet van de grond. Vanuit Stendig werken we mét mensen op de werkvloer, maar houden we altijd de strategisch visie scherp.

De juiste nuance.

Weerstanden, bedrijfscultuur, onderliggende problematiek. Vaak herken je ze pas zodra werknemers inhoudelijk gaan nadenken over de stof. We bepalen de toon, vorm en boodschap van een veranderproject daarom niet geheel aan de start, maar leren al doende.

Drie maanden.

Verandertrajecten (soms ook externe adviseurs) hebben de neiging om lang voort te blijven kabbelen. Dat doen we niet. Een project duurt drie maanden, waarbinnen we je leren om ons niet meer nodig te hebben. We garanderen dat je hierna op eigen benen kan staan.

Zichtbaar werken.

Medewerkers zien ons. Hoe basaal dit ook klinkt; het draagt bij aan leren omgaan met verandering. We zijn een aanspreekpunt voor werknemers, kunnen meedenken over kleine dingen en sluiten daarmee aan bij de dagelijkse gang van zaken.

Flexibel op locatie.

‘Je zou eens moeten praten met…’. Dit horen we vaak wanneer we bij klanten aan de slag gaan. En vaak op het punt dat plannen reeds gemaakt zijn en we écht starten met een project. Onze flexibele aanpak leent zicht goed voor input op ieder moment in een project.

Breed netwerk.

Een flexibele aanpak vereist een brede set vaardigheden aan onze kant. Stendig heeft door de jaren heen een netwerk opgebouwd van professionals die kunnen ondersteunen in veranderprocessen.