Een greep uit Etienne's werk

Lees hier meer over enkele relevante projecten.

Interim communciatieadvies

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is als veiligheidsregio in ontwikkeling, een ontwikkeling die op de voet gevolgd wordt door de politiek, media en burgers en die in een stroomversnelling kwam door corona.

Als interim communicatieadviseur verantwoordelijk voor

 • ‘het merk’ VrAA beter positioneren door mee te schrijven aan visie, kernwaarden, content en het organogram;
 • ondersteunen team Inclusie & Diversiteit, door boodschap en programmaplan;
 • het, vanuit kennis over gedragsverandering, formuleren van 1.5-meter communicatie en – organisatie;
 • driedelig advies- en observatierapport, geheel in nieuwe huisstijl en toon opgemaakt, om te laten zien wat deze organisatie (nog meer) kan worden.

Projectleiding

Voor de gemeente Nijmegen een team van 10 professionals aangestuurd, dat invulling gaf aan de citymarketing-slogan “Old City, Yong Vibe”. Om tot die invulling te komen, zijn gesprekken gevoerd en sessie georganiseerd met de creatieve binnenstad en high tech bedrijven.

Als projectleider verantwoordelijk voor

 • aansturen van (internationaal) team van professionals, binnen uitdagende planning;
 • komen tot een plan van aanpak, inclusief planning, begroting, organisatie en netwerk;
 • het organiseren van de sessies, met een enerzijds open en anderzijds zeer gefocust karakter;
 • komen tot een gedragen visie, na het horen van verschillende stakeholders.

Klankboard & workshopbegeleiding

De interne gedragsunit van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) wilde geïnspireerd raken en vooral collega’s inspireren om te laten zien wat met kennis van gedragsverandering mogelijk is.

Als workshopbegeleider verantwoordelijk voor

 • Het voeren van bank-gesprekken met alle deelnemers, om verwachtingen en inhoud goed op elkaar af te stemmen;
 • het organiseren en verzorgen van workshopdagen, inclusief gastsprekers, groepsoefeningen en hand out;
 • advies uitbrengen over het inzetten van autoriteit en expertise, de sociale context gebruiken, het weerleggen van weerstand en storytelling.